Sklopka FIDO 4x25A. 0.03A Hager

80,60 KM

Prekidni strujni prekidač struje.
Tehnički podaci:
– 4-pol
– 4 HPs
– s opcijom označavanja
– napon: 400 V a.c.
– frekvencija: 50 Hz

Nazivna struja 25 A
Uklopni kapacitet 10 kA
Nazivni rezidualna struja 0,03 A