Elektrovukojević - trgovina elektro opreme

Kabal/kabel za alarme 2×0.5+4×0.22

Kabel za alarme.
ALARM kabel je namjenjeni za kumunikaciju između alarma i dodatne opreme, kao što su:
tipkovnice, sirene, barijere, detektori pokreta, itd.
ALARM kabel sadrži vodilo od 100% bakra. Oko kabela je PVC
i aluminijasta zaštita

Compare

Kabal/kabel za alarme 2×0.5+4×0.22

Kabel za alarme.
ALARM kabel je namjenjeni za kumunikaciju između alarma i dodatne opreme, kao što su:
tipkovnice, sirene, barijere, detektori pokreta, itd.
ALARM kabel sadrži vodilo od 100% bakra. Oko kabela je PVC
i aluminijasta zaštita