BITRON INTERFONSKI AUDIO PAKET ZA JEDNOG KORISNIKA AV2058/51

Komplet sadrži jedan T-Line panel AV1878/10, jedan transformator
220/12VAC AN1299 i jednu slušalicu AV1407/001