Amortizer ves masine Gorenje PS03

TEHNIČKI PODACI:

Oznaka: PS-03
Dužina: 185mm
Dužina izvlačenja: 265mm
Prečnik gornje rupe: 8mm ( metalna čaura )
Prečnik donje rupe: 12mm ( gumena čaura )
Sila: 120 N
Alternativne šifre: 155262, 159737, 111818, 341221, 155262, 274404, 159737

Amortizer koji se najčešće ugrađuje u gorenje veš mašine.

Odgovara za sledeće modele:

Amortizer koji se najčešće ugrađuje u gorenje veš mašine.

Odgovara za sledeće modele:

WA62101 W6222 WA60149 WA50140
WA62141 W7223 WA50145 WA459
WA63121 W7223P WS40109 WS50109RSV
WA63141 W6222P WED511 WS50085RS
WA61081 W64Y2 LB127-1 WA60085R
WA61101 W74Y2 LB127X-1 WA60065R
WA62121 W7423 LB107-1 WS50085R
WA63101 W7403 LB86-1 WA72125
WU63121 W6403 WS40125 WS514SYW
WA61121 W6423 W2147 WA60125
WA62111 W6443 SWA50060 WA2.6i
WA63131 W7443L WS40105 WA1453D
WA62081 WA6840 ELF714D2 WA 1453D
WA63120 W6443L BWA50089 WA83120
WA61131 W7603L WA50089 WA7449
KWA61061 W7623L WS53120 WA7549
KWA62101 W7643L WS53080 W8544PR
KWA62081 WA60139S WS52105 W87443
WA62131-G WS4143B WS40089 W72Y2
WA61061 WS41Z43B WS40129 WA7039
WA71061 WS53105 WA63100 WA7435
WA6120.2N WS53Z105 WA60089 WA7439
WA6120N WS53Z145 WA60109 WA7239
WA6120S WS53145 WA60129 W7443
WA1061 WS53115 WA50105 WA7900
WA1081 WS53Z115 WS40085 W8644N
802.558 7 WS5145B WA63142 W72Y2/R
WA61111 WS51Z081RS WS53121 WA735RD
WA63140 WS51081RS WS53100 WA735BK
WA63080 WS52Z105RSV WA7140SL WA714SYW
WA63100 WS52105RSV WA7120S WS5029
WA61062 WA60Z065R WA6122N WAE74
WA62092 WA60065R WA50121 WA60125
TEW3L121 WA60Z085R WA50065 WA6129
TEW3L127 WA60085R WA50085 WA6109
BWA61081 WA73Z107 WS52125 WA6089
BWA62101 WA73107 WS42085 WA6065
BWA63120 WA71Z45B WS42105 W7743L
WA62061 WA6145B WS42125 W8765K
WA63103 WS53Z125 SWA50129 W8444B
TEW2N087 WS53125 SWA 50129 W8444BK
TEW2N081 W9665K WA72145AL W9624J
TEW2N101 W8665K SWA50080 W88444
TEW2N107 W8644H SWA60080 WS5229
WA62121AL W8624H SWA50100 WA8620SL
WA50080 W8444 SWA60100 WA7420S
WA50100 W8403 SWA50120 WA7410N
WA50120 W8424 SWA60120 WA7210L
WA50140 WA72125 SWA60130 WS50129N
WA50060 WA82125 SWA50130 W7643T
SWA50060 WA72125AL WA740 W7543LA
SWA50080 W9865E WA255 WA7539
SWA50120 W9845I WA455 WA844
WA50050 W9825I WS345 WK3241
KWA50080 W8844I WA72145 WA71121
KWA50100 W8865E GWA755 WA71101
KWA50120 WA7014 ELF614D2 WA72121
KWA50140 WA743SYW WA626 WU62081
WS43080 WA71430DI WS40149 WA73120
WS43100 WA50120 TEW1N105 WA73140
WS42112 WA50129 WA4.6I WA72141
WA62122 WS41110 WA71141 MWA50080
WA62142 WI3341 WA614SYW MWA50100
WS42102 WA73141 WA612SYW WS43123
WS43122 WE7443 WA610SYB WS41111
WS42122 WS43140 WA612SYB WS43103
FMRL190600 WS41120 WA610SYW WS41091
WA73121 WS42090 WS512SYB WS42080
WA73141 WS41100 WS512SYW WS41080
WA50149 WA61210DI WS510SYB WA61090
WS40145 WA743SYW WS510SYW WA61110
WA50100 W88543 WA614SYB

Amortizer ves masine Gorenje PS03

TEHNIČKI PODACI:

Oznaka: PS-03
Dužina: 185mm
Dužina izvlačenja: 265mm
Prečnik gornje rupe: 8mm ( metalna čaura )
Prečnik donje rupe: 12mm ( gumena čaura )
Sila: 120 N
Alternativne šifre: 155262, 159737, 111818, 341221, 155262, 274404, 159737

Amortizer koji se najčešće ugrađuje u gorenje veš mašine.

Odgovara za sledeće modele:

Amortizer koji se najčešće ugrađuje u gorenje veš mašine.

Odgovara za sledeće modele:

WA62101 W6222 WA60149 WA50140
WA62141 W7223 WA50145 WA459
WA63121 W7223P WS40109 WS50109RSV
WA63141 W6222P WED511 WS50085RS
WA61081 W64Y2 LB127-1 WA60085R
WA61101 W74Y2 LB127X-1 WA60065R
WA62121 W7423 LB107-1 WS50085R
WA63101 W7403 LB86-1 WA72125
WU63121 W6403 WS40125 WS514SYW
WA61121 W6423 W2147 WA60125
WA62111 W6443 SWA50060 WA2.6i
WA63131 W7443L WS40105 WA1453D
WA62081 WA6840 ELF714D2 WA 1453D
WA63120 W6443L BWA50089 WA83120
WA61131 W7603L WA50089 WA7449
KWA61061 W7623L WS53120 WA7549
KWA62101 W7643L WS53080 W8544PR
KWA62081 WA60139S WS52105 W87443
WA62131-G WS4143B WS40089 W72Y2
WA61061 WS41Z43B WS40129 WA7039
WA71061 WS53105 WA63100 WA7435
WA6120.2N WS53Z105 WA60089 WA7439
WA6120N WS53Z145 WA60109 WA7239
WA6120S WS53145 WA60129 W7443
WA1061 WS53115 WA50105 WA7900
WA1081 WS53Z115 WS40085 W8644N
802.558 7 WS5145B WA63142 W72Y2/R
WA61111 WS51Z081RS WS53121 WA735RD
WA63140 WS51081RS WS53100 WA735BK
WA63080 WS52Z105RSV WA7140SL WA714SYW
WA63100 WS52105RSV WA7120S WS5029
WA61062 WA60Z065R WA6122N WAE74
WA62092 WA60065R WA50121 WA60125
TEW3L121 WA60Z085R WA50065 WA6129
TEW3L127 WA60085R WA50085 WA6109
BWA61081 WA73Z107 WS52125 WA6089
BWA62101 WA73107 WS42085 WA6065
BWA63120 WA71Z45B WS42105 W7743L
WA62061 WA6145B WS42125 W8765K
WA63103 WS53Z125 SWA50129 W8444B
TEW2N087 WS53125 SWA 50129 W8444BK
TEW2N081 W9665K WA72145AL W9624J
TEW2N101 W8665K SWA50080 W88444
TEW2N107 W8644H SWA60080 WS5229
WA62121AL W8624H SWA50100 WA8620SL
WA50080 W8444 SWA60100 WA7420S
WA50100 W8403 SWA50120 WA7410N
WA50120 W8424 SWA60120 WA7210L
WA50140 WA72125 SWA60130 WS50129N
WA50060 WA82125 SWA50130 W7643T
SWA50060 WA72125AL WA740 W7543LA
SWA50080 W9865E WA255 WA7539
SWA50120 W9845I WA455 WA844
WA50050 W9825I WS345 WK3241
KWA50080 W8844I WA72145 WA71121
KWA50100 W8865E GWA755 WA71101
KWA50120 WA7014 ELF614D2 WA72121
KWA50140 WA743SYW WA626 WU62081
WS43080 WA71430DI WS40149 WA73120
WS43100 WA50120 TEW1N105 WA73140
WS42112 WA50129 WA4.6I WA72141
WA62122 WS41110 WA71141 MWA50080
WA62142 WI3341 WA614SYW MWA50100
WS42102 WA73141 WA612SYW WS43123
WS43122 WE7443 WA610SYB WS41111
WS42122 WS43140 WA612SYB WS43103
FMRL190600 WS41120 WA610SYW WS41091
WA73121 WS42090 WS512SYB WS42080
WA73141 WS41100 WS512SYW WS41080
WA50149 WA61210DI WS510SYB WA61090
WS40145 WA743SYW WS510SYW WA61110
WA50100 W88543 WA614SYB