• Kabal/kabel-provodnik P 2.5

  Kabal/kabel-provodnik P 2.5

  Jedinica mjere Metar
  Primena U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera, kao i na izolaciona tela.
  Tip Primene Instalacioni Kablovi
  Vrsta Instalacioni provodnik punog preseka sa izolacijom od PVC mase
  Konstrukcija • Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, jednožični klasa 1 ili višežični klasa 2, prema SRPS N.C0.015.
  • Izolacija: PVC mešavina
  Tip P
  Pakovanje Kotur
  Dužina (m) 100
  Broj žila i nazivni presek (mm2) 2,5
  Nazivni napon 450 / 750 V
  Ispitni napon 2500 V
  Opseg radne temperature (°C) -20°C do +70°C
  Opseg temperature pri polaganju (°C) 0°C do +50°C
  Debljina izolacije (mm) cca 0,8
  Spoljni prečnik Ø (mm) cca 3,4
  Neto težina provodnika (kg/kom) cca 24
  Neto težina (kg/kom) cca 31
  Boja kabla Crna, Plava, Žuto-Zelena
  Oblik provodnika Pun presek
  Oblik kabla Okrugli
  Standard SRPS N.C3.200

  Qucik View
 • Kabal/kabel-provodnik P 4

  Kabal/kabel-provodnik P 4

  Jedinica mjere Metar
  Primena U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera, kao i na izolaciona tela.
  Tip Primene Instalacioni Kablovi
  Vrsta Instalacioni provodnik punog preseka sa izolacijom od PVC mase
  Konstrukcija • Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, jednožični klasa 1 ili višežični klasa 2, prema SRPS N.C0.015.
  • Izolacija: PVC mešavina
  Tip P
  Pakovanje Kotur
  Dužina (m) 100
  Broj žila i nazivni presek (mm2) 4,0
  Nazivni napon 450 / 750 V
  Ispitni napon 2500 V
  Opseg radne temperature (°C) -20°C do +70°C
  Opseg temperature pri polaganju (°C) 0°C do +50°C
  Debljina izolacije (mm) cca 0,8
  Spoljni prečnik Ø (mm) cca 3,9
  Neto težina provodnika (kg/kom) cca 38
  Neto težina (kg/kom) cca 46
  Boja kabla Crna, Plava, Žuto-Zelena
  Oblik provodnika Pun presek
  Oblik kabla Okrugli
  Standard SRPS N.C3.200

  Qucik View
 • Kabal/kabel-provodnik PP-Y 3x1.5

  Kabal/kabel-provodnik PP-Y 3×1.5

  Opis proizvoda:

  Nekalaisani bakarni provodnik, izolovan bešavnim slojem PVC mase. Dve ili više žila su použene zajedno. Jezgro je ispunjeno nevulkaniziranom gumom ili sličnim materijalom i preko ispune je stavljen plašt od bešavnog sloja PVC mase.

  Tip Primene Instalacioni Kablovi
  Vrsta Instalacioni provodnik punog preseka sa izolacijom I plaštom od PVC mase
  Konstrukcija • Provodnik: od meko žarenog bakra, jednožični klasa1 ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015.
  • Izolacija: PVC mešavina
  • Jezgro: dve ili više žila međusobno použene
  • Ispuna:sloj od nevulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra
  • Plašt: sloj od PVC mešavine
  Tip PP-Y
  Pakovanje Kotur
  Dužina (m) 100
  Broj žila i nazivni presek (mm2) 3×1,5
  Nazivni napon 300 / 500 V
  Ispitni napon 2000 V
  Opseg radne temperature (°C) -20°C do +70°C
  Opseg temperature pri polaganju (°C) 0°C do +50°C
  Debljina izolacije (mm) cca 0,7
  Debljina plašta (mm) cca 1,2
  Spoljni prečnik Ø (mm) cca 8,9
  Neto težina provodnika (kg/kom) cca 43
  Neto težina (kg/kom) cca 123
  Boja kabla Siva
  Oblik provodnika Pun presek
  Oblik kabla Okrugli
  Standard SRPS N.C3.220

  Qucik View
 • Kabal/kabel-provodnik PP-Y 3x2.5

  Kabal/kabel-provodnik PP-Y 3×2.5

  Opis proizvoda:

  Nekalaisani bakarni provodnik, izolovan bešavnim slojem PVC mase. Dve ili više žila su použene zajedno. Jezgro je ispunjeno nevulkaniziranom gumom ili sličnim materijalom i preko ispune je stavljen plašt od bešavnog sloja PVC mase.

  Tip Primene Instalacioni Kablovi
  Vrsta Instalacioni provodnik punog preseka sa izolacijom I plaštom od PVC mase
  Konstrukcija • Provodnik: od meko žarenog bakra, jednožični klasa1 ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015.
  • Izolacija: PVC mešavina
  • Jezgro: dve ili više žila međusobno použene
  • Ispuna:sloj od nevulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra
  • Plašt: sloj od PVC mešavine
  Tip PP-Y
  Pakovanje Kotur
  Dužina (m) 100
  Broj žila i nazivni presek (mm2) 3×2,5
  Nazivni napon 300 / 500 V
  Ispitni napon 2000 V
  Opseg radne temperature (°C) -20°C do +70°C
  Opseg temperature pri polaganju (°C) 0°C do +50°C
  Debljina izolacije (mm) cca 0,8
  Debljina plašta (mm) cca 1,2
  Spoljni prečnik Ø (mm) cca 10,4
  Neto težina provodnika (kg/kom) cca 72
  Neto težina (kg/kom) cca 176
  Boja kabla Siva
  Oblik provodnika Pun presek
  Oblik kabla Okrugli
  Standard SRPS N.C3.220

  Qucik View
 • Kabal/kabel-provodnik PP-Y 5x1.5

  Kabal/kabel-provodnik PP-Y 5×1.5

  Opis proizvoda

  Nekalaisani bakarni provodnik, izolovan bešavnim slojem PVC mase. Dve ili više žila su použene zajedno. Jezgro je ispunjeno nevulkaniziranom gumom ili sličnim materijalom i preko ispune je stavljen plašt od bešavnog sloja PVC mase.

  Tip Primene Instalacioni Kablovi
  Vrsta Instalacioni provodnik punog preseka sa izolacijom I plaštom od PVC mase
  Konstrukcija • Provodnik: od meko žarenog bakra, jednožični klasa1 ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015.
  • Izolacija: PVC mešavina
  • Jezgro: dve ili više žila međusobno použene
  • Ispuna:sloj od nevulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra
  • Plašt: sloj od PVC mešavine
  Tip PP-Y
  Pakovanje Kotur
  Dužina (m) 100
  Broj žila i nazivni presek (mm2) 5×1,5
  Nazivni napon 300 / 500 V
  Ispitni napon 2000 V
  Opseg radne temperature (°C) -20°C do +70°C
  Opseg temperature pri polaganju (°C) 0°C do +50°C
  Debljina izolacije (mm) cca 0,7
  Debljina plašta (mm) cca 1,2
  Spoljni prečnik Ø (mm) cca 10,5
  Neto težina provodnika (kg/kom) cca 72
  Neto težina (kg/kom) cca 173
  Boja kabla Siva
  Oblik provodnika Pun presek
  Oblik kabla Okrugli
  Standard SRPS N.C3.220

  Qucik View
 • Kabal/kabel-provodnik PP-Y 5x2.5

  Kabal/kabel-provodnik PP-Y 5×2.5

  Opis proizvoda

  Nekalaisani bakarni provodnik, izolovan bešavnim slojem PVC mase. Dve ili više žila su použene zajedno. Jezgro je ispunjeno nevulkaniziranom gumom ili sličnim materijalom i preko ispune je stavljen plašt od bešavnog sloja PVC mase.

  Tip Primene Instalacioni Kablovi
  Vrsta Instalacioni provodnik punog preseka sa izolacijom I plaštom od PVC mase
  Konstrukcija • Provodnik: od meko žarenog bakra, jednožični klasa1 ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015.
  • Izolacija: PVC mešavina
  • Jezgro: dve ili više žila međusobno použene
  • Ispuna:sloj od nevulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra
  • Plašt: sloj od PVC mešavine
  Tip PP-Y
  Pakovanje Kotur
  Dužina (m) 100
  Broj žila i nazivni presek (mm2) 5×2,5
  Nazivni napon 300 / 500 V
  Ispitni napon 2000 V
  Opseg radne temperature (°C) -20°C do +70°C
  Opseg temperature pri polaganju (°C) 0°C do +50°C
  Debljina izolacije (mm) cca 0,8
  Debljina plašta (mm) cca 1,2
  Spoljni prečnik Ø (mm) cca 12,3
  Neto težina provodnika (kg/kom) cca 120
  Neto težina (kg/kom) cca 256
  Boja kabla Siva
  Oblik provodnika Pun presek
  Oblik kabla Okrugli
  Standard SRPS N.C3.220

  Qucik View
 • Kabal/kabel-provodnik PP-Y 5x6

  Kabal/kabel-provodnik PP-Y 5×6

  Opis proizvoda

  Nekalaisani bakarni provodnik, izolovan bešavnim slojem PVC mase. Dve ili više žila su použene zajedno. Jezgro je ispunjeno nevulkaniziranom gumom ili sličnim materijalom i preko ispune je stavljen plašt od bešavnog sloja PVC mase.

  Tip Primene Instalacioni Kablovi
  Vrsta Instalacioni provodnik punog preseka sa izolacijom I plaštom od PVC mase
  Konstrukcija • Provodnik: od meko žarenog bakra, jednožični klasa1 ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015.
  • Izolacija: PVC mešavina
  • Jezgro: dve ili više žila međusobno použene
  • Ispuna:sloj od nevulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra
  • Plašt: sloj od PVC mešavine
  Tip PP-Y
  Pakovanje Kotur
  Dužina (m) 100
  Broj žila i nazivni presek (mm2) 5×6,0
  Nazivni napon 300 / 500 V
  Ispitni napon 2000 V
  Opseg radne temperature (°C) -20°C do +70°C
  Opseg temperature pri polaganju (°C) 0°C do +50°C
  Debljina izolacije (mm) cca 0,8
  Debljina plašta (mm) cca 1,4
  Spoljni prečnik Ø (mm) cca 16,2
  Neto težina provodnika (kg/kom) cca 288
  Neto težina (kg/kom) cca 506
  Boja kabla Siva
  Oblik provodnika Pun presek
  Oblik kabla Okrugli
  Standard SRPS N.C3.220

  Qucik View
 • Kabal/kabel-provodnik PP/J-Y 5x2.5

  Kabal/kabel-provodnik PP/J-Y 5×2.5

  Opis proizvoda

  Finožično nekalaisano uže od mekanog odžarenog bakra, izolovano bešavnim slojem PVC mase. Dve ili više žila su međusobno použene i zaštićene plaštom od PVC mase. Minimalni radijus savijanja: 3 x fi kabla.

  Tip Primene Fleksibilni Kablovi
  Vrsta Provodnik za prenosna trošila sa pojačanom izolacijom I plaštom od PVC mase
  Konstrukcija Provodnik za prenosna trošila sa pojačanom izolacijom I plaštom od PVC mase
  Tip PP/J-Y
  Pakovanje Kotur
  Dužina (m) 100
  Broj žila i nazivni presek (mm2) 5×2,5
  Nazivni napon 300 / 500 V
  Ispitni napon 2000 V
  Opseg radne temperature (°C) -20°C do +70°C
  Opseg temperature pri polaganju (°C) 0°C do +50°C
  Debljina izolacije (mm) cca 0,8
  Debljina plašta (mm) cca 1,2
  Spoljni prečnik Ø (mm) cca 12,4
  Neto težina provodnika (kg/kom) cca 120
  Neto težina (kg/kom) cca 258
  Boja kabla Bela
  Oblik provodnika Licnasti-Finožičani
  Oblik kabla Okrugli
  Standard SRPS N.C3.302

  Qucik View
 • Kabal/kabel-provodnik PP/L 3x0.75

  Kabal/kabel-provodnik PP/L 3×0.75

  Opis proizvoda

  Finožno nekalaisano uže od mekog bakra, izolovano bešavnim slojem PVC mase. Dve ili više žila použene su međusobno i zaštićene plaštom od PVC mase. Minimalni radijus savijanja: 3 x fi kabla.

  Tip Primene Fleksibilni Kablovi
  Vrsta Laki savitljivi provodnik sa izolacijom I plaštom od PVC mase
  Konstrukcija • Provodnik: savitljiv provodnik od meko žarenih bakarnih žica klase 5, prema SRPS N.C0.015.
  • Izolacija: sloj od PVC mešavine.
  • Jezgro: 2 do 4 žile međusobno použene.
  • Plašt: PVC mešavina. Ispod plašta se može postaviti separacioni sloj.
  Tip PP/L
  Pakovanje Kotur
  Dužina (m) 200
  Broj žila i nazivni presek (mm2) 3×0,75
  Nazivni napon 300 / 300 V
  Ispitni napon 2000 V
  Opseg radne temperature (°C) -20°C do +70°C
  Opseg temperature pri polaganju (°C) 0°C do +50°C
  Debljina izolacije (mm) cca 0,5
  Debljina plašta (mm) cca 0,6
  Spoljni prečnik Ø (mm) cca 5,9
  Neto težina provodnika (kg/kom) cca 22
  Neto težina (kg/kom) cca 56
  Boja kabla Bela
  Oblik provodnika Licnasti-Finožičani
  Oblik kabla Okrugli
  Standard SRPS N.C3.301

  Qucik View
 • Zica/kabal-provodnik P/F 10 mm

  Zica/kabal-provodnik P/F 10 mm

  Jedinica mjere Metar
  Primena U suvim prostorijama na mestima gde je potrebna naročita savitljivost. Za instalacije u zgradama polažu se u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera.
  Vrsta Finožično nekalaisano uže od mekog odžarenog bakra
  Konstrukcija • Provodnik: savitljiv provodnik od mekožarenih bakarnih žica klase 5, prema SRPS N.C0.015.
  • Izolacija: PVC mešavina
  Tip P/F
  Pakovanje Kotur
  Broj žila i nazivni presek (mm2) 10,0
  Nazivni napon 450 / 750 V
  Ispitni napon 2500 V
  Opseg radne temperature (°C) -20°C do +70°C
  Opseg temperature pri polaganju (°C) 0°C do +50°C
  Debljina izolacije (mm) cca 0,7
  Boja kabla Crna
  Oblik provodnika Licnasti-Finožičani
  Oblik kabla Okrugli
  Standard SRPS N.C3.202
  Qucik View
 • Zica/kabal-provodnik P/F 16 mm

  Zica/kabal-provodnik P/F 16 mm

  Jedinica mjere Metar
  Primena U suvim prostorijama na mestima gde je potrebna naročita savitljivost. Za instalacije u zgradama polažu se u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera.
  Vrsta Finožično nekalaisano uže od mekog odžarenog bakra
  Konstrukcija • Provodnik: savitljiv provodnik od mekožarenih bakarnih žica klase 5, prema SRPS N.C0.015.
  • Izolacija: PVC mešavina
  Tip P/F
  Pakovanje Kotur
  Broj žila i nazivni presek (mm2) 16,0
  Nazivni napon 450 / 750 V
  Ispitni napon 2500 V
  Opseg radne temperature (°C) -20°C do +70°C
  Opseg temperature pri polaganju (°C) 0°C do +50°C
  Debljina izolacije (mm) cca 0,7
  Boja kabla Crna
  Oblik provodnika Licnasti-Finožičani
  Oblik kabla Okrugli
  Standard SRPS N.C3.202
  Qucik View
 • Zica/kabal-provodnik P/F 2.5 mm

  Zica/kabal-provodnik P/F 2.5 mm

  Jedinica mjere Metar
  Primena U suvim prostorijama na mestima gde je potrebna naročita savitljivost. Za instalacije u zgradama polažu se u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera.
  Tip Primene Fleksibilni Kablovi
  Vrsta Finožično nekalaisano uže od mekog odžarenog bakra
  Konstrukcija • Provodnik: savitljiv provodnik od mekožarenih bakarnih žica klase 5, prema SRPS N.C0.015.
  • Izolacija: PVC mešavina
  Tip P/F
  Pakovanje Kotur
  Dužina (m) 100
  Broj žila i nazivni presek (mm2) 2,5
  Nazivni napon 450 / 750 V
  Ispitni napon 2000 V
  Opseg radne temperature (°C) -20°C do +70°C
  Opseg temperature pri polaganju (°C) 0°C do +50°C
  Debljina izolacije (mm) cca 0,8
  Spoljni prečnik Ø (mm) cca 3,7
  Neto težina provodnika (kg/kom) cca 24
  Neto težina (kg/kom) cca 33
  Boja kabla Crna, Plava, Žuto-Zelena
  Oblik provodnika Licnasti-Finožičani
  Oblik kabla Okrugli
  Standard SRPS N.C3.202

  Qucik View